АНСАМБЛ НАРОДНИХ ПЕСАМА И ИГАРА АБРАШЕВИЋ

"Ансамбл народних песама и игара АБРАШЕВИЋ“ је вишеструки државни првак, двоструки еропски и светски првак.
Данас на репертоару има двадесетпет кореографија, већег броја етнокореолошких области Србије.

Scroll to top