Запослени у Центру "АБРАШЕВИЋ"

ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ - директор

Марко Лазовић

уметнички директор

Живота Милановић

репетитор

Данијела Јевтић

економ

Зоран Гођевац

миксер светла/тона/видеа

Зоран Исајловић

музичар

Илија Степановић

координатор за друштвено одговорне послове

Марина Васић

технички секретар

Марија Медић

сарадник за унапређивање делатности установе културе

Зорица Милошевић

руководилац организационе целине (оперативни послови)

Лука-Андреја Урошевић

организатор културних активности

Душан Исајловић

миксер светла/тона/видеа

Звонко Пантовић ЧИПИ

организатор културних активности

Хонорарни сарадници:

Јанко  Димитријевић - етнолог, музиколог, уметнички руководилац Извођачког фолклорног ансамбла  - преузмите CV
Кристина Илић - педагог, уметнички руководилац Омладинског ансамбла
Војислав Петровић - уметнички руководилац Школе народних игара
Милош Тодоровић - уметнички руководилац Дечијег ансамбла
Иван Миливојевић - корепетитор
Бојан Петровић - корепетитор