Запослени у Центру "АБРАШЕВИЋ"

МАРKО ЛАЗОВИЋ - директор

Владимир Ђорђевић

уредник програма

Живота Милановић

репетитор

Данијела Јевтић

економ

Зоран Гођевац

миксер светла/тона/видеа

Зоран Исајловић

музичар

Илија Степановић

координатор за друштвено одговорне послове

Марина Васић

технички секретар

Марија Медић

сарадник за унапређивање делатности установе културе

Зорица Милошевић

руководилац организационе целине (оперативни послови)

Лука-Андреја Урошевић

организатор културних активности

Душан Исајловић

миксер светла/тона/видеа

Звонко Пантовић ЧИПИ

организатор културних активности

Kристина Илић

уметнички руководилац Омладинског ансамбла

Хонорарни сарадници:

Јанко  Димитријевић - етнолог, музиколог, уметнички руководилац Извођачког фолклорног ансамбла  - преузмите CV
Милош Тодоровић - уметнички руководилац Дечијег ансамбла
Иван Миливојевић - корепетитор